Ubezpieczenie

Po zgłoszeniu szkody należy zebrać dokumentację medyczną oraz z rehabilitacji. Zapewne Allianz umówi jeszcze wizytę u lekarza-orzecznika, który oceni stopień uszczerbku na zdrowiu i na tej podstawie wypłaci odszkodowanie na konto wskazane przez rodzica /opiekuna prawnego. Nastąpi to dopiero po zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji.

Numer infolinii Allianz do zgłoszenia zdarzeń ubezpieczeniowych: +48 224 224 224

Numer telefonu Centrum Alarmowego Allianz w przypadku konieczności skorzystania z pomocy assistance: + 48 22 563 11 61