Ubezpieczenie

Po zgłoszeniu szkody standardowo należy zebrać dokumentację medyczną oraz z rehabilitacji. Zapewne Aviva umówi jeszcze wizytę u lekarza-orzecznika, który oceni stopień uszczerbku na zdrowiu i na tej podstawie wypłaci odszkodowanie, na konto wskazane przez rodzica /opiekuna prawnego. Ale to nastąpi dopiero po zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji.

Numer infolinii Aviva do zgłoszenia zdarzeń ubezpieczeniowych (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 20:00): 801 888 444 lub +48 22 557 44 44.

Numer telefonu Centrum Alarmowego Aviva w przypadku konieczności skorzystania z pomocy assistance: + 48 22 563 11 61