Opłaty

OPŁATY ZA ZAJĘCIA:

Zajęcia w Klubie są odpłatne. Opłata miesięczna wynosi 125 złotych i uiszczana jest z dołu do 15.dnia miesiąca na rachunek bankowy Klubu:

Dane: Klub Sportowy Constract Wałdyki 23A 14-229 Rożental
Nr konta: 33 1020 3583 0000 3102 0120 0617
Tytułem: Opłata za zajęcia w NAZWA MIESIĄCA + imię i nazwisko dziecka + NAZWA GRUPY

Przykładowy tytuł przelewu: Opłata za zajęcia w maju Adam Kowalski Młodzik