Opłaty

OPŁATY ZA ZAJĘCIA:

Zajęcia w Klubie są odpłatne. Opłata miesięczna wynosi 125 złotych i uiszczana jest z dołu do 15 dnia miesiąca na rachunek bankowy Klubu przez aplikację Pro Train Up. Dostęp do aplikacji otrzymuje rodzic/opiekun prawny po zapisaniu zawodnika na treningi i uzupełnieniu niezbędnej dokumentacji.