Skrzat

Zawodnicy
Bielakow Tadeusz
Błaszczyk Bruno
Bukowski Jan
Caban Aleksander
Chmielińska-Maj Rozalia
Garwacki Adam
Goniszewski Dawid
Góralski Mateusz
Gucejt Antoni
Hoxha Marcel
Józefowicz Aleksander
Karbowski Oliwier
Kasprowicz Bartosz
Klimecki Paweł
Knitter Marcin
Krajewski Antoni
Laskowski Franciszek
Lewalski Ignacy
Łożyński Filip
Majewski Kacper
Maliszewski Aleksander
Markowski Adam
Rudziński Adam
Sowiński Aleksander
Wandzlewicz Franciszek
Wilczewski Ksawery
Zapora Stanisław
Ziółkowski Igor
Trenerzy
Marcin Goniszewski
Mariusz Lipowski