Skrzat

Zawodnicy
Ankowski Aleksander
Bąk Piotr
Bukowski Jan
Fidora Marcin
Goniszewski Dawid
Gucejt Antoni
Hillar Radosław
Janicki Marcel
Józefowicz Aleksander
Kamiński Igor
Karbowski Oliwier
Kasprowicz Bartosz
Krajewski Antoni
Lewalski Ignacy
Majewski Kacper
Niewęgłowski Alan
Pardo Adam
Piątkowski Sebastian
Rumiński Alan
Wandzlewicz Franciszek
Wilczewski Ksawery
Wojtczak Michał
Wyżlic Jan
Wyżlic Stanisław
Zapora Stanisław
Ziółkowski Igor
Żuralski Kai
Trenerzy
Mariusz Lipowski
Marcin Goniszewski